top of page
Zrzut ekranu 2023-06-26 o 11.07.34.png

REMOVE.BG
usuwanie tła

 

Zrzut ekranu 2023-04-11 o 10.30.25.png

PDF2DOC
Konwerter

HEIC2JPEG
Konwerter

Zrzut ekranu 2023-06-26 o 13.05.51.png

DjVu2PDF
Konwerter

Cyfrowy dzwonek: NK
1   2 (od 8.30)  3(SP1)

Godzina kodowania:
2019  2020   2021   2022
2023  DzDz Dz2 code.org
test ósmokl.: JPOL  MAT.

tp.jpg

TUX PAINT
Edytor grafiki

Zrzut ekranu 2022-11-30 o 14.51.45.png
Zrzut ekranu 2022-11-23 o 14.28.34.png

PIXLR
Edytor grafiki

sp.jpg
tw.jpg

TUX TYPING
Łap literki

tm.jpg

TUX MATH
Licz i strzelaj

ge.jpg
Zrzut ekranu 2021-11-9 o 17.21.25.png

KALKULATOR
OR, AND, XOR

 

Zrzut ekranu 2021-10-30 o 09.36.10.png
Zrzut ekranu 2021-10-19 o 18.24.37.png

Metric-conversions
Zamiana jednostek

wak.jpg
Screenshot_2021-04-24 mentimeter - Szuka

MENTIMETER
Głosowanie,
chmura słów

Zrzut ekranu 2021-11-15 o 10.06.49.png

KURS
szybkiego pisania

Zrzut ekranu 2021-03-31 o 13.03.56.png

COOL TEXT
Generator

QUIVERVISION 3D
1.    2.    3.    4.    5.    6.

7.   8.   9.   10.   11.    12.

Screenshot_2021-05-02 answergarden – Szu

ANSWERGARDEN
Głosowanie,
chmura słów

 

Zrzut ekranu 2021-05-27 o 16.56.02.png
Zrzut ekranu 2023-05-22 o 18.07.47.png
Zrzut ekranu 2021-10-30 o 09.14.07.png

KONWERTER
liczb

Zrzut ekranu 2022-04-22 o 20.10.46.png

PHOTO
do mLegitymacji

Zrzut ekranu 2021-03-29 o 12.42.22.png

MAKE IT - quizy
 

Zrzut ekranu 2023-05-22 o 18.04.14.png

EMAZE
Prezentacje

pad.jpg
Zrzut ekranu 2021-07-21 o 12.24.03.png

PADLET
Wirtualna tablica:
1.    2.    3.    4.    5.    6.

WORKSHEETWORKS

Karty pracy: koordynaty, osie...
1.    2.    3.    4.    5.    6.

ja.jpg

VISNOS - ułamki
 

pre.jpg

StreamYard
Transmisje
wideo na żywo

Zrzut ekranu 2021-05-27 o 16.56.45.png
Zrzut ekranu 2023-06-13 o 16.00.44.png
jpg2pdf.jpg

JPG2PDF
Konwerter

ko.jpg

PREZI
Prezentacje

Zrzut ekranu 2021-05-22 o 18.41.13.png
Zrzut ekranu 2023-07-10 o 23.25.53.png

PDF2JPG
Konwerter

Zrzut ekranu 2021-07-23 o 10.35.16.png

VOCAROO
Nagrywanie
wypowiedzi

Zrzut ekranu 2023-09-20 o 17.29.28.png

DOC2JPG
Konwerter

Zrzut ekranu 2023-09-20 o 17.32.03.png

KAHOOT.IT quizy
1.   2.   3.   4.   5.
6.   7.   8.   9.   10. 11. 

VISNOS - kąty

vo.jpg
Zrzut ekranu 2022-10-14 o 11.43.25.png
Zrzut ekranu 2021-10-17 o 13.52.54.png

TOYTHEATER
Buduj z klocków

VOKI
Tworzenie awatara

 

TEACHER
dla nauczyciela

GIMP
 

Zrzut ekranu 2023-09-28 o 08.45.11.png

ZPE
 

Zrzut ekranu 2023-09-28 o 18.56.36.png

LICZBY
pierwsze

FLIP ANIM
Tworzenie
animacji

Zrzut ekranu 2023-10-2 o 13.06.15.png

ROBOT KAREL

Podstawy
programowania

LIGHTBOT
plik *.swf
Podstawy
programowania

==========================================================================================


ZADANIA
 

==========================================================================================

 

WIELKANOCDIGIPUZZLE: https://tiny.pl/7hlhl,    https://tiny.pl/7h85t    https://tiny.pl/7hds7   
                                https://tiny.pl/rksmw       https://tiny.pl/rk3wt    ...

 

Krzyżówka o Polsce:  https://www.liveworksheets.com/vu1848520lm

 

==========================================================================================


Matzoo.pl


- kodowanie z żółwiem: https://bit.ly/3tPjxoL 
 

tabliczka mnożenia: https://bit.ly/3eQn3uX 

tabliczka mnożenia w zakresie 100: https://bit.ly/3hv7qKU

==========================================================================================

NAUKA Z ZEGAREM: https://tiny.pl/r2wwn      https://tiny.pl/r2wwl

Genial.ly: https://tiny.pl/rnj1f
źródło: http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

GRY ON-LINE: https://toytheater.com/category/puzzles/


DIGIPUZZLE: https://tiny.pl/7x336     https://tiny.pl/7qj36     https://tiny.pl/rkmv2    

MAKE IT:  https://play.makeit.app/play.html

KOD: 715214
 

Blockly games: https://tiny.pl/rnzpq
 

Zadania dla klasy 2: https://tiny.pl/rnzpd

Superkoderzy: nr 1
https://www.youtube.com/watch?v=AdhuV1xDuXE

Ile zapamiętasz cyfr liczby Pi? https://www.piday.org/pi-quiz/

DZIEŃ LICZBY PI: BLOG

-----

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE: chroń swoje dane!

www.chronswojedane.edu.pl


 

ZADANIA:

bottom of page