top of page

Autor:
 

mgr inż. Adrian Maćków – #doradcazinformatyki

Dyplomowany nauczyciel informatyki i matematyki, wychowawca.
Trener i egzaminator kursów ECCC, nauczyciel informatyki, robotyki
i matematyki (także w projektach w projektach unijnych), administrator sieci komputerowych, popularyzator i entuzjasta stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu; założyciel oraz administrator serwisu
Polskiego Centrum Aplikacji TIK: dla uczniów i nauczycieli - www.tik.edu.pl, podpisał manifest Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w 2021: http://umiejetnoscicyfrowe.pl/manifest

Doradca metodyczny z informatyki przy DODN we Wrocławiu w Filii
w Jeleniej Górze w kadencji 2020/21 oraz prelegent i współorganizator konferencji edukacyjnych tamże; doradca z informatyki,
administrator bloga #doradcazinformatyki.

Wieloletni, samodzielny organizator zielonych szkół.

Uczy podstaw programowania i robotyki (www.roboratorium.pl oraz www.robotyka.szkola.pl), tworzenia stron internetowych. Jako doradca metodyczny z informatyki doradza w kwestii
metodyki nauczania informatyki - to celowe i systematyczne stosowanie sposobów pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiające opanowanie wiedzy  wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i myślenia logicznego.

Realizator grantów z Centrum Mistrzostwa Informatycznego #CMI.
Koordynator w ogólnopolskim projekcie "Laboratoria przyszłości".
Posiada uprawnienia do nauczania gry w szachy.


Autor serwisu maxxparty.pl.

About
bottom of page