top of page

Doradca z informatyki: www.doradcazinformatyki.pl
POLSKIE CENTRUM APLIKACJI TIK: www.tik.edu.pl

PROJEKTY, AKCJE, KONKURSY:

LEKCJA "ENTER"

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

le.jpg

"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli
i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia
z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów

  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii

  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania

  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

  6.  

Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach.

 

https://lekcjaenter.pl/o-projekcie

tdts.jpg

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa.

 

Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Link: https://uodo.gov.pl/pl/21/32

"PRZYSTAŃ W SIECI"

Kampania społeczna w projekcie "Przystań w sieci"

bezpint.jpg
pws.jpg

"PRZYSTAŃ W SIECI" - Projekt edukacyjny o cyberzagrożeniach.

Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach
i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.

LINKI:

 

https://przystanwsieci.pl/ oraz   http://www.bezpiecznyinter.net

Saferinternet.pl

Ogólnopolski Program "Uczymy Dzieci Programować"

safeint.jpg

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

https://www.saferinternet.pl/o-nas/safer-internet-w-polsce.html

tr21.jpg

"Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej" organizuje Ogólnopolski Program "UczymyDzieciProgramować". Na stronie znajdują się scenariusze zajęć:

- z wykorzystaniem Scratch-a,

- programowania Ozobota, Genibota,

- zastosowaniem maty do kodowania.

Linki:

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl/cala-polska-programuje

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania

dnt21.jpg

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Inicjatywa, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wykorzystywanych w pracy
z uczniami w szkole i poza nią.

 

Szkoły i placówki, które zarejestrują swoje aktywności, będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie przygotowane
w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

 

Konkurs na najlepsze wydarzenia
 

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

przedszkola,

szkoły podstawowe,

szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne.
 

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

- zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia w ramach DNTE,

- zorganizowanie 22 marca br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji,

- przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.
 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.
 

Źródło:

https://tiny.pl/rndbk

https://www.saferinternet.pl/o-nas/safer-internet-w-polsce.html

dbi.jpg

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)...
 

...to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci
w internecie. 9 lutego 2021 odbyła się z tej okazji konferencja, którą na żywo obejrzało blisko 4000 uczestników.

Nagrania z konferencji dostępne są TUTAJ: https://www.youtube.com/channel/UCo8CAMo8i0MMJodkCGEF66A

Każda instytucja, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie DBI.pl, otrzyma zaświadczenie udziału w wydarzeniu, a także będzie mogła zgłosić się do konkursu na najciekawszą inicjatywę: https://www.saferinternet.pl/.../pobierz-zaswiadczenie-o...

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 16 kwietnia 2021 wysłać sprawozdanie ze zorganizowanego lokalnego przedsięwzięcia DBI. Szczegółowe informacje: https://tiny.pl/rnj7j

W tym roku zapraszamy również na spotkania webinarowe, skierowane do osób pracujących z dziećmi oraz rodziców, które odbywać się będą od początku lutego do połowy marca, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17:00-18:00.

 

Wciąż trwa rejestracja na webinary. Opis tematów spotkań oraz formularze zapisów: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html. Na stronie można również obejrzeć nagrania z odbytych już spotkań.

Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, a partnerami firmy: Facebook Polska, Google Polska, Samsung, Librus i Elektrownia Powiśle. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego.

kp21.jpg

Nauka Programowania
 

Klub Młodego Programisty zaprasza uczniów do wspólnej nauki programowania w języku Scratch. Przygotowane materiały edukacyjne w kreatywny i twórczy sposób pomogą w nauce kodowania.
 

Kursy programowania w Scratch z Klubem Młodego Programisty to łącznie 16 spotkań dedykowanych uczniom klas 1–3 i 4–8 szkół podstawowych, które pozwolą w ciekawy sposób rozpocząć przygodę z programowaniem.
 

„Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty” –> przejdź do kursu: https://it-szkola.edu.pl/kkurs,kurs,212
 

„Programowanie w Scratch 3.0 z Klubem Młodego Programisty” –> przejdź do kursu: https://it-szkola.edu.pl/kkurs,kurs,213
 

Każdy z kursów został podzielony na osiem oddzielnych lekcji stanowiących spójną całość. Ich głównym elementem jest 30-minutowe wideo, w którym trenerzy Klubu Młodego Programisty przedstawiają, jak przygotować aplikację omawianą w danym module.

Założenie kont zgodnie z instrukcją umożliwi uczestnikom realizację całości materiału zdalnie, a także powrót do kursu we własnym zakresie – w dogodnym miejscu i czasie.

Kursy w ciekawy sposób wprowadzą uczniów w świat programowania, są też zgodne z podstawą programową. Ich celem jest rozwinięcie
u dzieci zainteresowań programistycznych i umiejętności w tym zakresie poprzez naukę wizualnego języka programowania Scratch.

Dzięki temu, że kursy dostępne są na bezpłatnej platformie on-line, wszyscy uczniowie w równym stopniu mogą wykorzystywać swoje szanse edukacyjne i kształtować kompetencje kluczowe. Ukończenie kursu uprawnia również ucznia do pobrania certyfikatu uczestnika.

Więcej informacji na temat kursów znaleźć można w komunikacie KPRM, na stronie gov.pl/koduj oraz na platformie OSE IT Szkoła: https://it-szkola.edu.pl/news,art,253.

Przekonajcie się sami, że programować każdy może!
 

Kursy e-learningowe z nauką programowania w języku Scratch zostały przygotowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Państwowy Instytut Badawczy NASK.
 

Materiały są kontynuacją dotychczasowych działań na rzecz upowszechnienia nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli realizowanych w ramach Klubu Młodego Programisty.
 

ZESPÓŁ OSE
 

LINKI:
 

Moduł 1.

Wstęp. Zanim stworzę pierwszy program:

https://www.youtube.com/watch?v=X7P9Sw8VxDA

Tematyka: Zakładanie konta na platformie Scratch 3.0, poznanie podstawowych funkcjonalności programu Scratch 3.0, dodawanie duszków, dodawanie tła, tworzenie prostego programu.
 

Moduł 2.

Rakieta – animacja stworzonego obiektu:

https://www.youtube.com/watch?v=i3l1JgRiduk

Tematyka: Poznanie funkcjonalności wbudowanego w Scratch 3.0 edytora graficznego, wykorzystywanie różnych kostiumów do osiągnięcia efektu animacji bohatera.
 

Moduł 3.

Kosmiczny wyścig – tworzymy grę:

https://www.youtube.com/watch?v=HE7oWMku5Kg

Tematyka: konstrukcje warunkowe i rola zmiennych, konstrukcje warunkowe, rola zmiennych w programowaniu.
 

Moduł 4.

Mecz w kosmosie – tworzymy grę: projekt i modyfikacje:

https://www.youtube.com/watch?v=V3AedfGwRGg

Tematyka: Projektowanie gry, tworzenie skryptów, omówienie różnych wariantów modyfikacji i rozbudowy projektu.
 

Moduł 5.

Pac Man – improwizacja – tworzymy grę: jeden program i wiele duszków: https://www.youtube.com/watch?v=Bd_E0BXydCU

Tematyka: Wykorzystanie wielu duszków i zależności pomiędzy nimi, nadawanie i odbieranie komunikatów, rozbudowane konstrukcje warunkowe.
 

Zrzut ekranu 2021-05-2 o 21.08.46.png

PROJEKT EDUKACYJNY

"SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO"...
 

...wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii
i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).
 

Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo, które wyodrębniliśmy na podstawie naszych badań naukowych i wielu lat doświadczenia.
 

Materiał wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=48s
 

===================
 

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom dzieci i dorosłych?
 

Uzależnienie od internetu i smartfona dotyka zarówno dzieci jak
i dorosłych; może obniżać nastrój i sprawiać trudności w nauce, rozwoju, ale także w efektywnej pracy. Pomagamy rozpoznać wczesne symptomy oraz wprowadzać higienę cyfrową w domu, szkole i pracy.

 

Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.
 

"10 zasad higieny cyfrowej z Fundacją Dbam o Mój Zasięg"

https://www.youtube.com/watch?v=QvylySSkZ8M&t=23s
 

Żródło:

https://dbamomojzasieg.pl/soc/
 

BLOG
Contact
bottom of page